• (Belangrijk)... noteer de storingscode die op het display af te lezen is en geef dit bij een storingsmelding door. Zodra geen display zichtbaar is (of er geen display is) controleer dan of u een stekker heeft en of er spanning staat op het desbetreffende stopcontact. U kunt dit proberen door een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan te sluiten. Heeft u geen spanning, controleer dan de stoppen in de meterkast.
  • Probeer, indien het toestel die mogelijkheid heeft, te resetten of haal de stekker eruit en plaats hem op dezelfde manier weer terug.
  • Staat de gaskraan open onder het toestel en de gas/water hoofdkraan in de meterkast.
  • Staat de waterdruk van de cv-installatie boven de 1 bar. Zo niet, bijvullen tot max 1,8 bar.
  • Indien u een thermostaat heeft die voorzien is van batterijen, geeft het display aan of deze vervangen moeten worden.
  • Zet de kamerthermostaat op minimaal 30 graden en kijk of de radiatoren warm worden, geef het wel de tijd. Als ze goed functioneren zet de thermostaat op de gewenste temperatuur. Kijk het dan even aan.
  • Als u geen warmwater heeft op een tappunt terwijl ergens anders wel warmwater getapt kan worden, is de kans groot dat de perlator (zeefje in de kraan) of de douchekop vervuild is. Gelieve dit schoon te maken.
  • Indien u wel warmwater heeft maar geen cv, controleer of u geen druppelende warmwaterkraan heeft. (het gastoestel blijft hierdoor op warmwaterstand staan en gaat niet over op cv).