Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt.
WarmtePartner kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van WarmtePartner en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan WarmtePartner verstrekt.
WarmtePartner kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken;

- Uw voor en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom wij gegevens nodig hebben

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt,en/of om u schriftelijk( per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet te bereiken bent.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische diensverlening

Hoe lang blijven uw gegevens bewaart
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van ons worden algemene bezoekgegevens bij gehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website
Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons en wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op verzoek reageren.

Beveiliging
WarmtePartner neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
De website van ons maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzigen zijn van misbruik of wanneer u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via

E-mailadres;
Info@warmtepartner.nl

Postadres;
Nedereindsestraat 22

4041 XG Kesteren

Nederland